Aktualnie znajdujesz się w: Start

O firmie

Drukuj PDF

Przedsibiorstwo Inynierskie wiertnia Sp. z o.o. powstao w 2005r. jako firma inynierska dziaajca w brany budowlanej, kompleksowo obsugujca inwestorw w zakresie instalacji mechanicznych i elektrycznych. Wprawdzie jestemy firm mod, ale jej trzon stanowi zesp ludzi o duym dowiadczeniu zawodowym, wsppracujcy ze sob od wielu lat. Zapewniamy najlepsze efekty ekonomiczne dziki nowoczesnym i bezpiecznym dla rodowiska technologiom oraz doskonaym kwalifikacjom pracownikw. Si motywujc nas do dziaania i cigego rozwoju s wymagajcy, wiadomi swych potrzeb Klienci. Zarzd firmy tworzy klimat sprzyjajcy cigemu doskonaleniu si i rozwojowi, a take pomaga w realizacji zawodowych i osobistych marze pracownikw. Zaoga wsptworzy sukces firmy ? ludzie stanowi mieszank dowiadczenia i modoci, s wyksztaceni, peni zapau, otwarci na potrzeby Klienta, umiejcy sprosta kademu zadaniu. Sprawna organizacja i odpowiednie delegowanie kompetencji pozwalaj na szybkie rozwizywanie zoonych problemw w trakcie realizacji zada. Zarzdzanie wspomagane jest systemami informatycznymi, umoliwiajcymi kontrol biecych procesw w przedsibiorstwie jak i planowanie rozwoju firmy.

Nasza misja:

  • Stae podnoszenie wartoci firmy i jakoci realizacji projektw poprzez wdraanie nowych technologii i rozwiza w brany instalacyjnej w powizaniu z optymalizacj kosztw i terminowoci realizacji zada


Nasza wizja:

  • Chcemy by jedn z najlepszych polskich firm w brany instalacyjnej


Nasze wartoci:

  • Jako, nowoczesno, skuteczno i terminowo

zapraszamy do wsppracy!

Poprawiony ( czwartek, 10 stycznia 2013 12:39 )